header by migi

header by migi

19 kwi 2014

19 KWIETNIA -DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR HOLOKAUSTU W POLSCE

Obchody  w Polsce upamiętniają rocznicę wybuchu zbrojnego powstania ludności żydowskiej w warszawskim getcie 19 kwietnia 1943 r. Rozpoczęło się ono w wigilię żydowskiego święta Paschy, a jednocześnie w poniedziałek Wielkiego Tygodnia chrześcijańskiego. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie. Mimo iż nie miało szans powodzenia, było heroicznym zrywem walczących o godność ludzi przeznaczonych na zagładę. Trwało do 16 maja 1943 r., nim zostało ostatecznie krwawo stłumione przez przeważające siły niemieckie.
" W czasie swej pierwszej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II, podczas homilii wygłoszonej na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau wypowiedział pamiętne słowa: „Przychodzę, więc i klękam na tej Golgocie naszych czasów, na tych mogiłach w ogromnej mierze bezimiennych, jak gigantyczny grób nieznanego żołnierza. Klękam przy wszystkich po kolei tablicach Brzezinki, na których napisane jest wspomnienie ofiar Oświęcimia. (…)

 Zatrzymam się wraz z wami, na chwilę przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. Napis ten wywołuje wspomnienie narodu, którego synów i córki przeznaczono na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który jest "ojcem wiary naszej", jak się wyraził Paweł z Tarsu. Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie "Nie zabijaj", w szczególnej mierze doświadczył na sobie zabijania. Wobec tej tablicy nie wolno nikomu przejść obojętnie”.

14 kwi 2014

"I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.
I woła sprawiedliwość, 
I prawdę po świecie niesie...
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie..."
     W dniu 14.04.2014r. w Zespole Szkół w Rzerzęczycach odbył się apel szkolny z udziałem drużyny harcerskiej naszej szkoły, upamiętniający 74 rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 4 rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. 
       Akcja masowych rozstrzeliwań rozpoczęła się 3 kwietnia 1940 r. i trwała mniej więcej do połowy maja. Jeńców z obozu w Kozielsku przewieziono do lasu katyńskiego. Najprawdopodobniej wszystkich rozstrzeliwano nad otwartymi grobami. Jeńców z obozu w Starobielsku rozstrzeliwano w piwnicach urzędu NKWD w Charkowie. Ich ciała ukryto w Piatichatkach. Jeńców z Ostaszkowa rozstrzeliwano w piwnicach urzędu NKWD w Kalininie. Ich ciała grzebano w pobliskim Miednoje. Nadal nie są znane miejsca, gdzie pogrzebano ofiary mordów dokonanych na terenach dzisiejszej zachodniej Białorusi i Ukrainy.
       W tym samym miejscu dwukrotnie , bezpowrotnie zginął "kwiat inteligencji polskiej".
      

2 kwi 2014

ZAPRASZAMY
na kiermasz wielkanocny !
Do kupienia ręcznie wykonane kartki wielkanocne w cenie 1,30 zł za sztukę oraz kurczaczki wielkanocne po 2,0 zł .  
Wszystkie proponowane do zakupu prace można obejrzeć na mini-wystawie przy świetlicy szkolnej oraz przy pokoju nauczycielskim. 
 Za całość kiermaszu odpowiadają harcerze ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzerzęczycach.     27 marca 2014r. uczennice Gimnazjum
w Rzerzęczycach (Klaudia Makles, Daria Czesny, Zuzanna Turek, Aleksandra Ryś) pod opieką p. Agaty Krok reprezentowały naszą szkołę w I Powiatowych Warsztatach Rękodzieła
,,Wiosennie Kolorowa Wielkanoc” pod patronatem Wójta Gminy Mstów. 
     Uczennice zajęły II miejsce w konkursie na najciekawszą prezentacje rękodzieła. 
     Warsztaty miały za zadanie przedstawienie różnych technik tworzenia ozdób o tematyce związanej z pięknem wiosny i Wielkanocy. Podczas warsztatów każdy z uczestników dzielił się swoim doświadczeniem z innymi. Prowadzony był również kiermasz świąteczny.