header by migi

06.10.2015

Stypendia Wójta Gminy Kłomnice 


W dniu 29 września 2015 roku w Zespole Szkół w Rzerzęczycach najzdolniejsi uczniowie z całej gminy  zostali uroczyście nagrodzeni.  Stypendia Wójta Gminy Kłomnice otrzymali uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz zdobyli najwyższe laury w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Wśród zaproszonych gości byli również rodzice, dyrektorzy szkół i władze gminy. 
Na początku Dyrektor Ryszard Krok powitał wszystkich przybyłych gości i zaprosił do obejrzenia występów uczniów. Zaprezentowali się między innymi: Piotr Woldan z Zespołu Szkół w Zawadzie oraz Anna Maj, Monika Owczarek i Lena Anklewicz z Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, Pan Piotr Juszczyk, który pogratulował uczniom osiągnięć i umiejętności. Jednocześnie życzył im dalszych sukcesów oraz wytrwałości na drodze do ich osiągania. Podkreślił również rolę  rodziców i nauczycieli, dzięki którym  uczniowie zdobywają nagrody w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych .   Wszyscy stypendyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje od Wójta Gminy, Zastępcy Wójta Pana Adama Śliwakowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Pana Wojciecha Szymczyka. Stypendium Wójta Gminy Kłomnice jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem. stanowi nieocenioną motywację do dalszej pracy i mobilizuje do wzmożonego wysiłku w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu umiejętności.   W naszej szkole stypendium Wójta Kłomnice otrzymały: Anna Maj, Kinga Łągiewka, Zuzanna Gajewicz i Monika Owczarek. Stypendystkom serdecznie gratulujemy.  
Wystąpienie Wójta Gminy Kłomnice Pana Piotra Juszczyka  Powitanie Dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach Pana Ryszarda Kroka

 Pan Robert Gonera Kierownik ZEAS w Kłomnicach


 Występy uczniów: Piotr Woldan, Lena Anklewicz i Anna Maj

  Wręczanie stypendiów


Pasowanie na ucznia

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy dorosnę. Będę starać się być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”
         Takiej treści ślubowanie złożyli uczniowie  klasy pierwszej w dniu 30 września 2015 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach. Dyrektor szkoły Ryszard Krok słowa powitania skierował szczególnie do pierwszoklasistów, ich rodziców oraz wychowawczyni mgr Marty Karczewskiej-Kowlik.
         Po krótkiej części artystycznej, na którą złożyły się wiersze i piosenki w wykonaniu pierwszaków, nastąpiła oficjalna część uroczystości. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyło 23 uczniów.
        Wszyscy pierwszoklasiści zostali pasowani na ucznia, a z rąk wychowawczyni otrzymali legitymacje szkolne oraz  upominki od kolegów z klasy ,,IIa” i ,,IIb”. Pasowani uczniowie przypieczętowali swą przynależność do wspólnoty uczniowskiej odciskiem kciuka prawej ręki w Kronice Szkoły. Życzenia i gratulacje złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Tyras. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły i wyprowadzeniem sztandaru. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie do Kroniki Szkoły po czym nastąpiło spotkanie w klasach. Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

02.10.2015

25 września 2015 roku w Zespole Szkół w Rzerzęczycach obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay). Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. „Tabliczkową wiedzę” sprawdzaliśmy w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami i asystentami były uczennice – Anna Kwarciak, Dominika Owczarek, Weronika Wiewiórowska, Kinga Górecka,  którzy pracowali pod czujnym okiem szkolnych koordynatorów – p. Marty Krok i p. Małgorzaty Woszczyny. Utworzyliśmy  specjalną Komisję Egzaminacyjną.   Choć „egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek z czasów szkolnych, i wreszcie egzaminów z etapu studiów to w trakcie akcji WMTDay – egzaminy mają formę znacznie łagodniejszą. Główną formą egzaminów są losy o różnym stopniu trudności.  Każda osoba, która udzieli poprawniej odpowiedzi  na 5 pytań z losu – otrzymuje tytuł MT EXPERT oraz specjalną legitymację. Legitymacja „Experta Tabliczki Mnożenia” to ogromna motywacja dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w szkole. Nasza komisja zaopatrzona  w losy egzaminowała wszystkich chętnych. A pracy było wiele, gdyż okazało się, że chętnych do zmierzenia się z tabliczką było 102 uczniów. Byli to uczniowie z klas III-VI SP i I-III gimnajzum.   Pomimo tego, że nie wszystkim udało się zdobyć tytuł MT EXPERT to zabawy, radości i zdrowej rywalizacji było co nie miara. Najważniejsze, co bardzo nas cieszy jako organizatorów, to stosowanie przez uczniów zasad fair play i podchodzenia do tej „zabawy” , siebie, kolegów i organizatorów z szacunkiem, wyrozumiałością i uznaniem. Udział naszej szkoły w V Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia okazał się dla uczniów wspaniałym przeżyciem. Taka forma turnieju matematycznego sprzyja większemu zainteresowaniu u uczniów przedmiotem jakim jest matematyka . 
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom. Zapraszamy za  rok.
M. Woszczyna, M. Krok
01.10.2015

 Ślubowanie klasy I gimnazjum

 "Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra" - takie motto przyświecało uroczystości, która odbyła się w Gimnazjum w Rzerzęczycach 24 września 2015r. W obecności Dyrektora Zespołu Szkół P. Ryszarda Kroka, Przedstawiciela Rady Rodziców P. Anny Bekus, Rady Pedagogicznej z wychowawczynią p. Agnieszka Rataj, uczniów Gimnazjum oraz klasy VI Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza grupa 19 gimnazjalistów złożyła uroczyste ślubowanie.


 Otrzymali również z rąk P. Dyrektora  nowe legitymacje szkolne potwierdzające, że stali się prawdziwymi gimnazjalistami.Po części oficjalnej spotkania uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami, jakie przygotowali dla nich koledzy z klasy II gimnazjum i na wesoło udowodnić, że zasługują na otrzymane miano. Wszyscy spisali się dzielnie, bez skrzywienia próbowali najwymyślniejszych potraw. Pokazali, że potrafią czytać z ruchu ust, są wygimnastykowani i mają zmysł artystyczny, umieją nawet grać na instrumentach.