header by migi

header by migi

11 wrz 2014

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 

jest opublikowany 

w zakładce "Organizacja roku szkolnego".

Zapraszamy do zaznajomienia się z planami zajęć edukacyjnych poszczególnych klas.

 

 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

(uwzględnia dodatkowe wolne dni
w gminie Kłomnice)


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

Dzień wolny od zajęć

10 listopada 2014r.
(dzień wolny dla uczniów)

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2014 r.

Dzień wolny od zajęć

2 styczeń 2015r.
(dzień wolny dla uczniów)

Ferie zimowe

2 – 15 lutego 2015r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 – 7 kwietnia 2015r.

Sprawdzian w kl. VI

1 kwietnia 2015r.
 (dzień wolny dla uczniów)

Egzamin w kl. III Gimnazjum

21,22,23 kwietnia 2015r.
(dzień wolny dla uczniów)

Dzień wolny od zajęć dla uczniów i nauczycieli

5 czerwca
 ( zostanie odpracowany
 11  kwietnia 2015r.)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

1 wrz 2014

"WYPRAWKA SZKOLNA 2014" - 

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW


 Informujemy, że w dniu 25 lipca 2014 roku Wójt Gminy Kłomnice Zarządzeniem nr 102/2014 ustalił termin składania oraz wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej   
o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna.

                                Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w szkole, w terminie od dnia 1 września  do 30 września 2014 roku.
Po szczegółowe Informacje oraz po druki wniosków można zgłaszać się do sekretariatu szkoły od dnia 1 września br.

1 lip 2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

29 cze 2014

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014